Face.ge is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!
tatia-1998 blog

sasacilo leqsebi :)

მასწავლებელი მე აწი,

ვეღარ ამიწევს ყურსაო,

მანდატური მას უჩივლებს

და გაუხეთქავს გულსაო.

ტყევ გაუვალო - სკოლავ ქართულო,

შენზე ზრუნავენ მანდატურები,

რომ ვერ დაჩაგროს ძლიერმა სუსტი

და ვერ აყმუვლდნენ მანდა ტურები!

უმანდატუროდ

მზე არ სუფევს ცის კამარაზე,

სიო არ დაჰქრის, ტყე არ კრთება

სასიხარულოდ....

უმანდატუროდ არ არსებობს

არც სილამაზე,

არც უკვდავება არ არსებობს

უმანდატუროდ.

მაგრამ სულ სხვაა მანდატური

უკანასკნელი,

როგორც ყვავილი შემოდგომის

ხშირად პირველს სჯობს,

იგი არ უხმობს ქარიშხლიან

უმიზნო ვნებებს,

არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს

იგი არ უხმობს...

და შემოდგომის სიცივეში

ველად გაზრდილი,

ის გაზაფხულის ნაზ ყვავილებს

სულაც არა ჰგავს...

სიოს მაგივრად ქარიშხალი

ეალერსება

და ვნების ნაცვლად უხმო ალერსს

გარემოუცავს.

და ჭკნება, ჭკნება მანდატური

უკანასკნელი,

ჭკნება მწუხარედ, ნაზად, მაგრამ

უსიხარულოდ.

და არ არსებობს ქვეყანაზე

თვით უკვდავება,

თვით უკვდავებაც არ არსებობს

უმანდატუროდ!

შენვინგიწოდალამაზი? ვინშეგადარამზეს?

შენუნდაგერქვასქლიავიდაამშვენებდეხეს

დადისმანდატური

ჰალსტუხგაბანტული

მანდატურომანდატურო

რადხარბიჭოაგრემარდი

ასეტყვილადჯოხისქნევას

დაჯეითამაშენარდი

ვერდაიცავდამაღალღირსებას,

მართალირომთქვასკაცმა, –

ვერივარგებდამანდატურებად

ხერხეულიძეცხრაძმა?

ისევმაქვსშენისურათი

თავიჩარჩოზედიდია

ამითჩემსძროხასვაშინებ

ისევბოსელშიჰკიდია...

ნახესუცხომოყმევინმე

მჯდამტირალიწყლისაპირსა

იყოგიგაკვეტენაძე

დაიღებდაახალკლიპსა.....

საიტისგატეხვასთავისგატეხვაჯობიაო

ვირუსისმწამსანტივირუსიმაკვირვებსო

ლექსიმანჩესტერზე

ჯერარასდროსარყოფილაგიგზიასეწყნარი!

მდუმარებითშემოსილიპოლსკოულზისქნარი

ქროლვითიწვევსმისრიჟათმებს, დაპასებშიაქსოვს...

ასემარდი, ასეჩქარი, ჯერბერბამეარმახსოვს!

ნანითითქოსზამბახიაშუქთამკრთალიმძივით,

ფერგისგუნდშიგახვეულიმსუბუქსიზმარივით,

მოჩანსსილვადავიდიჩითეთრადმოელვარე...

ოჰ! არასდროსარყოფილასუნგიასესწრაფი!

აქმათახლოსჯორჯბესტისლანდსსძინავსმეფურძილით,

აქმწუხარეკონკურენტებს, ვარდითდაგვირილით,

ეფინებაოლდტრაფფორსდისბანიმხიარული,

დევიდბექჰემსაქუყვარდაობლადსიარული...

დაჩვენმუდამგავიმარჯვებთ, სვხაგუნდებისბედად,

ოღონდვთქვათ, თუჩიჩამსულშიროგორჩაიხედა,

უეინრუნიმთუშეისხაციდანცამდეფრთები

დაამსხვრიამეტოქეთალურჯიოცნებები;

თუკიგოლისმოლოდინისიკვდილსასხვაფერებს

დაუკვდავიგიგზისჰანგთავარდებსდაჩანჩქერებს,

თუროგორვგრძნობ, ამგუნდისთვის, ფერგიმრომაღზარდა,

გამარჯვებაარ-რაარის, ჩემპიონობისგარდა;

რომამგზაზენათქვამიაბებესსითამამე,

რომარასდროსარყოფილაფერდინანდიმავნე,

რომ, ეშმაკნო, მეთქვენგანწელს, თასებსველოდები,

რომმკვლელნივართდაეშმაკნი, გამარჯვებასველით.

რომდარჩებასაუკუნესმანჩესტერისჯარი

ჯერარასდროსარშექმნილაგუნდიმასზეკარგი.

მიყვარხარდამენატრები

მეტიაღარშემიძლია

თავშიკიარაგივარდეს

ესუბრალოდმესიჯია

მზეომზეო 9 თვალა

გესროლელაგატკაგახდი 8 თვალა

მზემფანჯარასსხივიხია

ჩაამტვრიადამოხია


Tags:

 
Interesting
positive votes: 2  |  negative votes: 0

Write comment:

 

User
offline
offline tatia-1998 (16)
საქართველოBlogs: tags
Entries archive
© 2014 Face.ge - all rights reserved.