Face.ge is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!
top blog

ს ი ხ ა რ უ ლ ი ს თ ვ ი ს

მადლიერების განცდით ადამიანში სამებისადმი, სინდისით მამისადმი სიხარულისათვის - მის მიერ, მისითვე უფროსი მამაკაცისადმი ასაკისა და შესაბამისად ამქვეყნიურ საქციელზე პასუხისმგებლობისათვის უბრალო პატივისცემითა და მისით სინდისისაგან გვერდში დგომის მოლოდინით და დედაკაცისა და უმცროსი მამაკაცისადმი სინდისის მზრუნველი, მადლიერი ფიქრით საშუალებისამებრ და საჭიროებისამებრ სიყვარულის გამოხატვით

სიცოცხლე

გავიდა დრო და გავიდა წამი,
განვლო დღეებმა სევდით აღსავსემ,
მოვიდა დრო და მოვა ჟამი,
მოიტანს დღეებს ასე სანატრელს.

ფიქრი თავად ფიქრობს, მე საშუალებას ვაძლევ და თანვიაზრებ

ბევრი ვეცადე სხვისთვის დანაშაული მიმეტევებინა და სანამსაქციელებში ჩემივე ბრალი არ დავინახე. არაფერიგამომივიდა. რადგან ჩემს ირგვილ რაც ხდება, ყოველივეჩემს დასანახად ყოფილა, რათა ამით დავინახო თავისმაქებარი ფიქრი და მისი ცრუობა, უკუღმართობა და რომწამსვლელია ნებისმიერ შეცოდებაზე, და განვეშორო;მოვისმინო და გავიაზრო სიტყვა და კეთილი ანუმაცხოვნებელი, გულის გასახარი გამოვარჩიო და დავეთანხმოდა ჩავაბარო სხეული, მივანდო, რათა რეალურადაღსრულდეს იყოს უფალო ნება შენი.

თუშეთში ვიყავ
და ახლაც იქ ვარ..

მე შენთან ერთად ვიქნები კვლავაც - მე უარს ვეტყვი ცრუს,მატყუარას

შენ ხევსურიც ხარ, სვანიც და თუშიც, შენ ქართველი ხარ -არა ხარ მრუში

მახსოვხარ, მადლიერებით გეძებ და როცა გხედავ ვხარობ

მე = უტყვი სული

მე ვერაფერს ვხვდები. მე ვამჩნევ, მესმის, ვიაზრებ,განვიცდი და წარმოსახვით ვხედავ და არაფერს ვიგონებ დაარ ვიბრალებ.
მე არ მიყვარს, რადგან ჩემი ერთადერთი სურვილი ცხონებაა,მე მადლიერი ვარ ამისთვის ქრისტესი, სინდისის,სიმართლის, გულის გასახარი სიტყვის. სიყვარული ესმთელი პროცესია, სამებაა, მისი გამოვლინებაა. მე კი რაშემიძლია? ამ სხეულს თითსაც კი ვერ გავანძრევინებ თუკიუფლის დაშვება არ იქნება. ხოლო მისი ნება კი ის არის, რომთავად იმოქმედოს და იმეტყველოს, ჩემის აუცილებლადგააზრებული თანხმობით, ამ სხეულით სიხარულისათვის,პირველ რიგში ჩემს და მერე საშუალებიდან გამომდინარეთან სხვა უტყვი სულების საცხოვნებლადაც.

მარად ჩემთან არის ჩემი უფროსი ძმა და მეგობარი,არასოდეს მივუტოვებივარ და არც არასოდეს მიმატოვებს

ვინცა მოყვარეს არ ეძებს იგი თავისა მტერია

წმიდა ხარ, წმიდა ხარ, წმიდა ხარ შენ სამებაო ერთარსებაოდა განუყოფელო;
წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს უფალი საბაოთ, სავსეარიან ცანი და ქვეყანა დიდებითა მისითა

მე, უტყვი სული, არ ვარ საქებარი არც სამადლობელი,რათქმუნდა არც ეს სხეული, რომელიც სამებისათვისსაშუალებაა, რომ გამოვლინდეს და მე არც მაქებენ, არამედთავად სიმართლეს, მართალ გულის გასახარ, მაცხოვნებელსიტყვას, ქრისტეს საქციელს მადლობენ, რომელიცვლინდება საჭიროებისამებრ ჩემის იძულებითი თანხმობით,რადგან ის არის მაცხოვარი ჩემი

იმ ფიქრს კი, რომელსაც ადამიანის ქება მოუწადინებია დაარა მართალი, გულის გასახარი სიტყვის, თავს იქებს დაგანიდიდებს და ამით სინდისს ამცირებს, პარავს მასდამსახურებას და თავის თავს მიაწერს. და რათქმაუნდა უკვეის აღარ აძლევს საშუალებას უტყვ სულს, რომ ეს სიტყვაგაიაზროს, სიხარული განიცადოს, დაეთანხმოს და მტკიცეგადაწყვეტილებებით გულის გონებაში დაიმარხოს. რადგანარ უნდა რომ დაინახოს ამ გაუკუღმართებული ფიქრისსიცრუე და განეშოროს. მაცდურია ეს ფიქრი და ჩემიშეცდენაც უნდა, რომ დავეთანხმო და უფლება მივცე ამსხეულითაც რომ იმოქმედოს სხვა უტყვი სულებისშესაცდენადაც და აუცილებლად უნდა განვეშორო, და მარადგანვეშორებოდე და ვიყო ქრისტესთან, სიმართლესთან,სინდისთან, მარად ვესწრაფვო მისკენ და ვერარა ფიქრივეღარ დამაბრმავებს, რადგან გავიაზრებ და სიხარულისდამოწმებით სინდისთან, ნათელ, მამისადმი მადლიერფიქრთან ერთად სიმართლეს გამოვარჩევ, ამქვეყნიურცოდნას გულის გონებაში დავიმარხავ და ჩემთან აღარდავიტოვებ, რომ კვლავ არ გაუკუღმართდეს.

ავტორი?.. ამ სხეულით რახან არის აკრეფილი, პასუხს მევაგებ, მასში მყოფი უტყვი სული, რომელიც გავცემთანხმობას მის აკრეფაზე. მაგრამ გულის გასახარ,მაცხოვნებელ სიტყვას მე არ ვკრეფ, არამედ თავად ესსიტყვა, რომელსაც მე ვენდობი და ვეთანხმები, რადგანგააზრებული, გამოცდილი და განცდილი მაქვს და მტკიცეგადაწყვეტილებით გულის გონებაში დამარხული და ვიცნობმას.

მარად სინდისის წინაშე უნდა ვიდგე ხსოვნით და მზერით,სხვაში მხოლოდ სინდისისადმი, სიწმიდისადმი მიმართულ,მოსაუბრე ფიქრთან, დაე ვიაზრებდე ყოველ სიტყვას, რათაარ მოვტყუვდე და სიცრუით სიცრუეს არ დავეკკონტაკტო

მე რომ ვიყო უფალთან შენც უნდა იყო მასთან

ჩემი მხოლოდ ცხონების სურვილია

ანუ უტყვ სულს მხოლოდ ერთი სურვილი აქვს ცხონდეს,ხოლო უტყვი სულების ცხონების სურვილი მხოლოდსინდისისაა, ქრისტესია, რასაც საჭიროებისამებრ, ყველასაშუალებით, ნაფიქრით, განცდილითა და გამოცდილი,ნამდვილი შიგნით თუ გარეთ ნათქვამი გულის გასახარისიტყვით, საქციელებით, ქმედებებით აღასრულებს კიდეც,მაგრამ ამ ყველაფრისთვის უტყვი სულის გააზრებულთანხმობას ითხოვს, რადგან სწორედაც თავისუფალიგააზრებითა და მტკიცე გადაწყვეტილებების მიღებით ხდებასინამდვილის საქმით აღიარება, რაც მერე აღსრულდებაკიდეც და ეს განაპირობებს მადლში დამკვიდრებას.

უტყვი სული ანუ ის სული რომელსაც არ ძალუძსმეტყველება ანუ ამქვეყნიური ქმედება და შესაბამისად არისუსუსური ამისათვის.

სამება სიყვარულია და უყვარს: სხეულით მხოლოდსიმართლე ამბობს, აღიარებს და აღასრულებს სიმართლეს,ნათელია, მარად ხედავს სინამდვილეს და განიცდისსიმშვიდეს, სითბოს სიხარულს ამისთვის. უნდა რომმაცხოვნოს.
სიცრუე ცრუა და იტყუება შიგნით თუ გარეთ,გაურკვევლობაშია, გაუკუღმართებულია, თავნება დაიტანჯება მარად უნდა რომ მაცდუნოს. სიძულვილია დასძულს.
მე ყოველივეს ვამჩნევ და ვირჩევ სად, რომელთან ვიყო.

დამოუკიდებლად შეუძლებელია. დამოუკიდებლად როგორ?იესო ქრისტემ იტვირთა ყოველივე და ახლაც ისტვირთულობს. თუ რამ გულის გასახარი სიმართლეიკრიფება ახლა აქ ნებისმიერით ესეც ქრისტეა, სხვებითდაწერილებიდან თუ ნათქვამიდან თუ საქციელებიდანნასწავლი ნამდვილი, მართალი განცდილი და გამოცდილიდა აღსრულებული ცოდნა, რომელსაც ერთადერთისურვილი და მიზანი აქვს - უნდა რომ მე და შესაბამისად სხვაუტყვი სულებიც აცხოვნოს, გულის გახარებითგანგვათავისუფლოს ტანჯვისგან და შესაბამისად ცრუფიქრისგან და თანაგანგვაცდევინოს მარადიულობა, მამისსიხარული. ხო, დიახ, სიმართლე მარტივია, რადგანსინამდვილეა და აშკარად შეიმჩნევა, სინდისი ყველასთანაადა წამშივე რეაგირებს და გვამჩნევინებს რეალობას და თუ არშევეწინააღმდეგები, არამედ ავყვები ნელნელა გაიზრდებააივსება საჭირო ცოდნით გულის გონება და გული სითბოთიდა თან საჭიროებისამებრ გადმოიღვრება და უკვე ამსხეულით მოიტანს მის გარშემო სიხარულს, სიმშვიდეს,გააღრმავებს მართალ იმედსა და ნდობას სინდისისადმი,ქრისტესადმი, სიხარულისადმი სწრაფვასდამაფიქსირებინებს.

უარვყო თავი ჩემი, ავიღო ჯვარი ჩემი და შევუდგე ქრისტეს

ხოლო სიმონ-პეტრეს ვითარცა ესმა, ვითარმედ უფალი არს,მოირტყა შესამოსელი თჳსი, რამეთუ შიშუელი იყო, დაშთაიგდო თავი თჳსი ზღუად.

ის რაც მართალია, შესრულდეს! სიმართლე აღსრულდეს!

და რა არის რთული? რასაც სიმართლედ დაგაფიქსირებინებსსინდისი, რომელ გააზრებულ სიტყვაზეც სიხარულითდაგიმოწმებს, სიმშვიდესა და სითბოს განგაცდევინებს,მისდამი მართალ იმედსა და ნდობას გაგიღრმავებსუბრალოდ იქავე მტკიცედ გადაწყვიტე, რომ ასე აღსრულდესთავის დროზე. სიმართლეა სწორედაც ის რაც გვიცავს.

იდეალისტური რას ნიშნავს? ტყუილია რამე? არარეალური?აზრს მე თავად ვაკარგვინებინებ, როცა სინდისთან ერთადსიმართლეს კი

Tags:

 
Interesting
positive votes: 0  |  negative votes: 0

Write comment:

 

© 2017 Face.ge - all rights reserved.