Face.ge is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!
top blog

ბოდიში

- და თუ იცოდი და ახლაც იცი და რეალურადაც ასეა ანუშენთან არარა ცოდნას არ იჩერებდი და არ იჩერებ, რომ არმიედრიკე/მიგდრიკოს ამ გასარკვევმა ცოდნამ დათვითნებობა არ მოგიწიოს ამ ცოდნით და მასთან ერთადტანჯვა, არამედ მტკიცედ დაგაფისირებინა სინდისმა,ქრისტემ სხვა ადამიანით გულის გახარებით და აფიქსირებდიდა ახლაც აფიქსირებ, რომ ერთადერთი რაც გინდა დაგჭირდება ეს სიხარულში ყოფნაა, და მასთან ერთადსწავლობდი და ახლაც სწავლობ, შეიმეცნებ, ეძებ სიწმიდეს,იაზრებდი და იაზრებ და აკრძალვებითა და თანხმობებითგულში, გულის გონებაში იმარხავდი და ახლაც იმარხავყველა სიტყვას, საჭიროებისამებრ სწორად მოქცევისათვისსაჭირო ცოდნას და მხოლოდ ამ გამოცდილების მიერსაჭიროებისამებრ მოქმედებაზე გასცემ მარტივადთანხმობას, რადგან უკვე იცნობ და შესაბამისად მასთან ხარმამაში მადლიერებით მშვიდად გამთბარი, ალაგ სიხარულში,ნებისმიერ ადამიანში მისი ჭვრეტით და მისდამი მართალიიმედითა და სრული ნდობით,... მაშინ ხომ შედეგები,ნაყოფი გექნება გასაოცარი, ანუ გამოდის რომ ქრისტესთანხარ განუშორებლად და რადგან ადრეც ასე იყავი, რათქმუნდაგააზრებულად, მაშ . . ქრისტეს იცნობ თითქმის ალბათსრულად და შესაბამისად მაცდურის ხრიკებიც ნაცნობია დაუარყოფილი, ანუ თავიდანვე არ ტყუვდებოდი და არშინდებოდი და ახლაც არ ტყუვდები და არ შინდები მისგან,რადგან ქრისტესთან ხარ ჩაღმავებული გულში და წმიდასულთან ერთად იაზრებ ყოველ სიტყვას თუ საქციელს,ერკვევი ვითარებაში და ან ხარობ სინდისთან, ქრისტესთანერთად მამისადმი მადლიერებით და ან ხარ თავისუფლადსიხარულის მოლოდინში სინდისის, ქრისტეს მადლიერებითმარად, მოუკლებლად შემჩნევითა და ხსოვნით შენისუსუსურობის, არარაობის, რომ ხარ უტყვი სული, რომელსაცმხოლოდ გააზრება და თანხმობის გაცემა შეგიძლია და თანსასიკეთო მაშინაა თუკი თან სინდისი მიგითითებს,განგაცდევინებს, წარსულ გამოცდილებას გახსენებს,სიმართლეზე გიმოწმებს და გეხმარება მტკიცე,წინდახედული გადაწყვეტილების მიღებაში... დაშესაბამისად შენის თანხმობით სინდისს საშუალება ეძლევა,რომ ყველა უკუღმართობა, სიცრუე სიმართლით,მადლიერებით ამხილოს და თქვენს ირგვლივ ყოველივემოგვარებული, გარკვეული იყოს და აღარ არის სიცრუე დაურთიერთობები ნათელი და გახსნილია და არაფერიადაფარული და დამალული და არის სრული ნდობა დამადლიერება და სიხარული.., ხარ ცხონებული და თქვენსირგვლივაც ათასები არიან ანუ რომელთანაც ურთიერთობაშეხება გქონიათ, თქვენს გახსენებაზე ცხონებულები ანუგამოდის რომ მეც, მადლობა სამებას!

ყოველთვის მხოლოდ ქრისტესთან ერთსულოვნებაში მყოფმასულმა იცოდა და აღიარებდა თავიდანვე სიმართლეს და ამისგამო არასოდეს მიდრეკილა და ამის შედეგებიც ყოველთვისჩანდა, ხე ნაყოფით იცნობა თორემ სიტყვით ეშმაკიც ანუმოძალადე, თავის მაქებარი ცრუ ფიქრი იტყვის თუკი ნებასდავრთავ, თუმცაღა გაუკუღმართებულად, რადგან საქმითაღსრულება და ამის დაშვებაც კი არ ძალუძს


- შენ რაც ხარ და როგორიც ხარ, ისეთივე ვარ მეც ზუსტად,ანუ უტყვი სული, რომელიც არჩევანს აკეთებსსიმართლესთან მყოფობასა და სიცრუესთან მყოფობასშორის. სინდისის, გულის გონებიდან მომავალი მართალიხმის დამოწმებით კი ხომ ნათლად განირჩევა ერთიმეორისაგან? თუმცა სინდისიც ხომ საჭიროებსარგუმენტაციებს სიმართლის გასამყარებლად და მაცდურისშემოთავაზებების, ცრუ, დამაშინებელი არგუმენტაციებისგასაქარწყებლად.

უფრო მეტი თუ ნაკლები, მაგას მნიშვნელობა ხომ არ აქვს,რადგან მთავარია სიწმიდეში ვიყო და დანარჩენი სინდისიროგორც საჭიროდ ჩათვლის, ხომ ისე უნდა იყოს?

"მე ვიცი, რომ არაფერი ვიცი"- ხომ ამაზე მიუთითებს, რომიმ ცოდნისგან განვთავისუფლდი, რაც ჩემთან იყო და რაცმირევდა, და თავის ქებისკენ, ამ ცოდნით სიამაყისკენ,სიცრუისკენ მიმდრეკდა. და მას მერე რაც თავისუფალი ვარდა თავად განთავისუფლების პროცესიც ხომ წმიდა სულთანერთად ანუ წინდახედულობითა და წარსულიგამოცდილების გახსენებით და მასთან შედარებითყოველივეს ჩემს მიერ გააზრება მოხდა და მტკიცეაკრძალვებითა და თანხმობებით სინდისთან გულისგონებაში დამარხვა, სინდისის გაზრდა. ასევე მომავალშისავარაუდოდ მოსახდენი ყველა ვარიანტის წინდაწინგანხილვა და წინასწარი სწორი ქმედებების ნათლადდაფიქსირება.


ღმერთი ხომ წმიდა სამებაა: განცდილი და გამოცდილისიმართლე ანუ სინდისი, სიმშვიდე, სითბო, სიხარული ანუმამა ღმერთი და სიცოცხლის ძალა, ენერგია ანუ სული წმიდადა ის ხომ ადამიანშია და მისი ნებისა თუ დაშვების გარეშეთითსაც ვერ გაანძრევინებ სხეულს, მაგრამ მისი იქნება სხეული და ქრისტე, სინდისი მტკიცე დგომითსაჭიროებისამებრ სიმართლის თქმით, აღიარებით,გაზიარებით ირგვლივ მამის სიმშვიდეს, სითბოსა დასიხარულს და მადლიერებას მოიტანს, დათესავს,გაამრავლებს თუ და მაცდური ფიქრის მიერსიცრუე და სიძულვილი და უმადურობა და უიმედობა დაუნდობლობა გამეფდება ჩემს დასანახად დაგამოსაფხიზლებლად - ხომ ჩემს არჩევანზე და თანხმობაზეადამოკიდებული, სიხარულისა და მადლიერებისათვისაზროვნებაზე თუ არ ვიცი და არც მაინტერესებს უარყოფითიამბები... და შესაბამისი არის და იქნება ჩემი მდგომარეობაც,ანუ განწყობა, თავისუფლება თუ მონობა.


ჩვენ ვქადაგებთ, ანუ ჩემის თანხმობით თავად სიხარულითდამოწმებული გულის გასახარი სიმართლე, სიტყვა,ქადაგებს, თან არა ძალადობით ანუ უადგილოდ, ეჭვით თუმაბრალობლობით, არამედ მხოლოდ საჭიროებისამებრმასთან დაკავშირებისას, პრობლემის გამოვლენისასმართალი იმედითა და სრული ნდობით, რადგან მისთვისყველა წმიდაა და უბრალოდ საჭირო ცოდნას, გამოცდილებასუზიარებს შესაბამის საკითხზე სხვაში ამ სიწმიდესვესიხარულისა და წმიდა სამების მადლიერებისათვის, დამხოლოდ სიწმიდის, სინდისის მიერ, შუამავლობით უტყვისულის გასაგონად, რადგან იცის რომ უტყვს სულისერთადერთი სურვილი სიხარულის განცდაა, სამების წიაღშიდაბრუნებაა.


ნამდვილად იქცევიან და მოიქცევიან აუცილებლად, რადგანსამებაა ძალა და სიმართლე და სინათლე და სიხარული დაბნელი ვერ ეწია და ვერ ეწევა მას და სადაც ის იჩენს ტავს,ანუ ეძლევა საშუალება, რომ ადამიანით გამოვლინდეს იქავეყოველივე ლაგდება, ბრწყინდება და ეს საქართველოსაცუკვე ეტყობა და ძალიან დიდ ამბებს ნახავთ, რა ფიქრთანერთადაც არ უნდა იყო მაინც.


გიჟი ნამდვილად არ ვარ. გიჟი ხომ მაშინ ვიყავი სიგარეტთან"მეგობრობის" ნებას რომ ვრთავდი ცრუ, დამაშინებელ,მოძალადე ფიქრს და ამ ფიქრთან ვიჩერებდი თავს, თუმცაროგორც კი ცოდნის გადმოცემა დაიწყო უფალმა სხვაადამიანებით მაშინვე განვეშორე და ახლაც განვეშორები ამფიქრსაც და მისით აღსრულებულ საქციელებსაც, ოღონდჯერ რათქმაუნდა იქავე სიმართლის, ანუ გამოცდილებისგაზიარებაზე თანხმობის გაცემით, რადგან რომელმაცსიმართლე იცოდეს და ამის თქმაზე თანხმობა არ გასცეს - ვაიიმ საწყალს!


ადამიანი სად წავა და წამოვა ეს საჭიროებისამებრ სინდისისმიერ იყოს და არა როცა მგონია რომ მე მინდა - ისე!


ყველაზე ცოდვილი რას ნიშნავს? ანუ ყველა ცოდვასიცნობთ? და თუკი იცნობთ მაშ ხომ უნდა განეშორებოდეთკიდევაც და შესაბამისად სინდისთან იყოთ განუშრებლად დამაშ ნინო იბრწყინებს საქვეყნოდ, რადგან დაფარულიარაფერია და სანთელს მაღლა შემოდგამენ რომ ყველას (გზა)გაუნათოს და სინდისიც ხომ სწორედაც იმაზეა სულმომართული რომ ყველას სიხარული მოუტანოს, ყოველიუტყვი სული ამ სიხარულში შეიყვანოს, ცხონებულმდგომარეობაში ამყოფოს

Tags:

 
Interesting
positive votes: 0  |  negative votes: 0

Write comment:

 

© 2018 Face.ge - all rights reserved.