Face.ge is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!
top blog

ბრალი ჩემია

- მე ვესწრაფვი ყოფნას შეუცდომელთან, ქრისტესთან,სინდისთან სიხარულისა და მადლიერების განცდისათვის,სიმშვიდისა და სითბოსათვის, მართალი იმედისა და სრულინდობისათვის და თუ და როცა დამავიწყდება ჩემი ესერთადერთი სურვილი და საქმე; მივიდრიკები; თავისტკბობა გამიტაცებს და ჩემს უსუსურ თავს მივაწერ გრძნობას,ცოდნას და ძალას და ამის შედეგად სიცრუე და სიძულვილიგამოვა გარეთ... აუცილებლად მაშინვე გაგვაგებინეთ მარადწმიდა სინდისთან ერთად, მშვიდად და მამისადმიმადლიერებით წარსულში ნებისმიერი ადამიანით საჭიროდნათქვამი მართალი სიტყვითა თუ ნამდვილი საქციელითგულის გახარებისათვის, შენთვის მამის ამ სიხარულისმასთან ერთობით თანაგანცდისათვის.

მათეს სახარება. თავი 13.
19. ყოველსა რომელსა ესმის სიტყუაი სასუფეველისაი დაარა გულისხმა - ყოს, მოვიდის უკეთური იგი და მისტაცისდათესული იგი გულისაგან მისისა: ესე არს, რომელი - იგიგზასა ზედა დაეთესა.
20. ხოლო რომელი - იგი კლდოვანსა ზედა დაეთესა, ესეარს: რომელმან სიტყუაი იგი ისმინის და მეყსეულადსიხარულით მიიღის იგი.
21. ხოლო ძირი არა აქუნ გულსა თვისსა, არამედ საწუთოარნ. და რაჟამს არნ ჭირი ანუ დევნაი სიტყვისა მისთვის,მეყსეულად დაბრკოლდის იგი.
22. ხოლო რომელი - იგი ეკალთა შორის დაეთესა, ესე არს:რომელმან სიტყუაი იგი ისმინის და ზრუნვამან ამისსოფლისამან და საცთურმან სიმდიდრისამან შეაშთვისსიტყუაი იგი, და უნაყოფო იქმნის.
23. ხოლო რომელი - იგი ქუეყანასა კეთილსა დაეთესა, ესეარს: რომელმან სიტყუაი იგი ისმინა და გულისხმა - ყო,რომელმან გამოიღო ნაყოფი და ყო რომელმანმე ასი,რომელმანმე სამოცი, და რომელმანმე ოც და ათი.

- მე სინდისს გავაღმერთებ, რადგან მხოლოდ ის არის მარადწმიდა და მამის სიხარულში

- ჯოჯოხეთს რომ გვიქადიდა, დაშლას და ... ხომ იგივეთავად ემართება და აუცილებლად დაემართებება. იმოსეთსაც დაკარგავს და სხვა მიმდებარე რესპუბლიკებსაც,რომლებიც საქართველოს გავლენის ქვეშ ნებით მოექცევიან,როგორც ეს იყო ერთდროს და როგორც იქნება მალე და ისე,რომ უკვე მთელი მსოფლიო იხილავს სიმართლის დიდებას,სინდისის, ქრისტეს გამოვლინებას და მოუნდება ჩვენთანერთად, თუმცა ვაი რომ გვიანი იყოს ზოგიერთთათვის,რომელთაც გაუძნელდებათ გადააბიჯონ თავიანგაყოყოჩებულ თავებს.
ქრისტეს/სინდისს ჯოჯოხეთიდან ამოვყავარ და მამისსიხარულში შევყავარ, თანაც სრულიად დაუმსახურებლად,რადგან ჯოჯოხეთის ღირსი ვარ, თუნდაც მხოლოდ ერთხელუფალი სამაბის უარყოფისათვის, საცხოვნებლადგამოსაყენებელი სხეულის ბოროტისათვისჩაბარებისათვის...

- ხომ ბატონი გიორგი? თანაც თქვენ თავად ხართ მისი, ის კიარის შენთვის

‎- ჩემი ბრალია, რადგან როცა მაცდურ ფიქრს/აზრს ჩემსთავზე მივაწერინებ ამქვეყნიურ სურვილებს, თავსვაიგივებინებ ჩემთან. რომელიც მიიწერს უფალი სამებისას:მამის - გრძნობას, ძის - დამსახურებას და წმიდა სულის -ძალას და იგონებს, ცრუობს და ძალადობს.
რეალურად კი მე ხომ მხოლოდ სიხარულში მინდა დავერაფერს ვიგონებ, და ვერც ვძალადობ და ვერც ვამბობ,რადგან არაფერი ვარ, არარაობა, უტყვი უსუსური სული.

- მარტო ეს კი არადა არაფერი, ანუ მინდას აყოლითარაფერი, არამედ გააზრებით - სათნოა სამებისათვის ეს თუარა, ანუ გულს გაახარებს თუ არა, საჭიროებაა ამისი თუ არა.წინდახედულობისა და წარსული ნამდვილი გამოცდილებისგარეშე გააზრება ნაჩქარევი იქნება და საცდუნებლად დაბოროტებას დასთესავს მაცდური

უარვყო თავი ჩემი, ავიღო ჯვარი ჩემი და შევუდგე ქრისტეს !
- მე კი ჩემს საქმეს მივხედავ და საშუალებას მივცემ სინდისსრომ ამ სხეულით იმეტყველოს და იმოქმედოს გულისგასახარად! ყველა წმიდაა... დიდება და მადლობა მამას ძესდა წმიდა სულს - უფალ სამებას - სიხარულს, სიმშვიდეს,სითბოს და მასში შემყვან სიმარ...თლეს, სინათლეს და მასშიშესვლის ჩემი ერთადერთი სურვილის დამაფიქსირებელს დამოუკლებლად შემახსენებელს წმიდა ძალას. დიდება დამადლობა ერთარსებას და განუყოფელ სამებას! განვიცდიმადლიერებას სინდისისადმი და მასთან ერთად მამისადმი,რომლისაგანაც გამოველ და რომელში დაბრუნებასაც მარადვესწრაფვი და ხანდახან ვარ მისი მხოლოდშობილი ძის,ქრისტეს, სინდისის, ჩემი უფროსი ძმის და ერთადერთიმეგობრის მიერ და ვიქნები, რადგან დავრწმუნდი უფალისამების ღმერთობაში, სიწმიდეში, სიყვარულში,ყოვლისშემძლეობაში, და შევიცანი მის მიერ ჩემი თავი დაქრისტე/სინდისი/სიმართლე/სინამდვილე და სიცრუეც დაუარვყოფ თავს, თვითნებობას, განვეშორები ყოველგვარსიცრუეს, უარყოფით აზრს თუ ფიქრს და თავით ტკბობისყოველგვარ სიამოვნებას, რომელიც რომ მერე იქავე ტანჯვასიწვევს და ვიღებ ჯვარს ანუ ვაიძულებ თავს რომ ვიაზროვნოსაჭიროებისამებრ და მივიღო მტკიცე გადაწყვეტილებებისიხარულისა და მადლიერების განცდისათვის დამინდობილი მაქვს სხეული სინდისისათვის

- ნებისმიერი მამაკაცი - უმცროსითა და დედაკაცითშესაფარესი პატივისცემით იქნას მოხსენიებული, ანწოდებით და ან სახელის წინ ბატონოს დამატებით! ასევედედაკაციც ოღონდ მხოლოდ მასზე უმცროსი დედაკაცით!რათა პასუხისმგებლობის მძიმე ტვირთი სინდისს დაეკისროსადამიანში, და უტყვი სულის თანხმობით ქრისტემოქმედებდეს და არა თვითნება, გაუკუღმართებული, ცრუმოძალადე... ანუ რეალურად აღსრულდეს "იყოს უფალონება შენი".
ნებისმიერი ადამიანი, უტყვი სულის არასწორი არჩევნისგამო უფლის დაშვებით სულ რომ მართლაც და საშინელისიცრუე, ცოდვები ვლინდებოდეს მისით, მაინც ხომ უფალისამებისაა, და საშუალებაა ქრისტეს/სინდისის ნებით/მიერგულის გახარებით უტყვი სულის ცხონებისათვის.
უფალი სამება ხომ ადამიანშივეა დავანებული და ის არისსიცოცხლე სხეულის და როცა ის ტოვებს სხეულს, სხეულიცკვდება და იხრწნება. მეც ვიყო მასთან გულში - მამაშიგულის გონებასთან -სინდისთან, ძესთან, ქრისტესთან წმიდაძალით ჩაღრმავებული, მოუკლებლად ვამჩნევდე დამახსოვდეს თუ რეალურად მე რა უსუსურიც ვარ და ნუმივიდრიკები, არამედ უარვყოფდე თვითნება, ცრუ,მაბრალობელ, მოძალადე, დამაშინებელ ბოღმაში,სიძულვილში, შურში, მოუსვენრობაში მყოფ უმადურს დაწარსული გამოცდილებითა და წინდახედულობითვიაზრებდე ყოველ სიტყვასა და საქციელს; მტკიცეაკრძალვებითა და თანხმობებით ვიმარხავდე გულისგონებაში სინდისთან საჭირო ცოდნას და მას მივანდობდემთლიანად სხეულით საჭიროებისამებრ ამ ცოდნითმეტყველებასა და მოქმედებას, თავის დროზე ჩემივე უკვემარტივი თანხმობებით, რადგან ნაცნობი იქნება ის უკვეჩემთვის და აუცილებლად გულს გაახარებს და მადლიერებასგაამრავლებს!
საქართველოს ქრისტე განაგებს დედა ღვთისათი, დამადლობა შევწიროთ ქრისტეს იმ საქმეებისათვის, რაცსაქართველოს პრეზიდენტის პასუხისმგებლობით კეთდებადა თუკი რამ გამოსასწორებელია სრულიად საქართველოსკათოლიკოს-პატრიარქი ილია II-თი მიხედავს უფალი.
ჩვენ კი ჩვენსას მივხედოთ და ჩვენს ირგვლივ რაც ხდება ანუჩვენ წილ საქართველოს, იქ ვიმოღვაწეოთ, სადაც ჩვენიკომპეტენცია ვრცელდება და ნუ ავყვებით ეჭვებს! უფალისამება სხვა ადამიანებით მიხედავს იმ მისახედს, რაც მათეხებათ!

‎- კონკრეტული ადამიანებით სინდისის მიერ სულ მცირედიმადლიერებით სიწმიდის გამოვლინებაც კი გვახსოვს, მაგრამამას სულიწმიდას მითითებით მხოლოდ ქრისტეს, სინდისსმივაწერ და სწორედაც ეს არის ამ ადამიანებში მყოფი უტყვისულებისათვის ცხონების საწინდარი, ასევე რათქმაუნდავისითაც უფალი სამებისაგან Tags:

 
Interesting
positive votes: 0  |  negative votes: 0

Write comment:

 

© 2017 Face.ge - all rights reserved.