Face.ge is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!
vavaniko blog

chemi da erti gogos saocari dialogi, saocari dasasrulit.4

sayvarlad icinoda, drois shegrdzneba dakarguli mqonda, ar vici ramdeni xani vijeqit an mere ramdeni xani viweqit, albat chems adgilze bevrs erti azri eqneboda tavshi, rodis gaexada am saocrad lamazi gogostvis tansacmeli, ratomgac arc ki gamivlia mashin msgavsi azri tavshi, ubralod vtkbebodi yvelaprit, yvela detali yoveli wami matkbobodi, mis gulis cemas vgrdznobdi, da ritms chemi gulic mihyveboda, misi suntqva nazad mealerseboda yelze.

ragacas vuyvebodi, moyola rom davamtavre, kitxvac davusvi, tumca ar mipasuxa, mere isev tavidan vkitxe, da arc mashin gamca xma, saxeze davxede, tvalebi qonda daxuchuli, chasdzinebia, ise edzina rogorc patar bavshvs, nazad ugimoda saxe, da mshvidad suntqavda, prtxilad avdeqi ar mindoda gamegvidzebina, adiela avige da gadavapare, mindoda davmjdariyavi da saatobit meyurebina, momesmina misi suntqvistvis, da davtkbarviyavi misi saxis saicar nakvtebit, magram unda wavsuliyavi, sxlshi ro ar mivsuliyavi ar sheidzleboda, iqve patara magida idga, ujra gamovage, pasta da purceli amovige da patara werili davutove.

mivdivar, mumca darwmunebuli var da didi survili maqvs rom sul ramodenime xnit, chems mklavze chagedzina, saocrad gdzinavs da ar minda gagagvidzo, davrchebodi da mteli game davtkbebodi sheni yurebit magram samwuxarod unda wavide, es chemi nomeria ro gaigvidzeb damireke, gelodebi.

bolos saxelis miwera davapire, tumca gadavipiqre da shemdegnairad davwere.

adamiani romelic pirvelive smsit gaaoce adamiani romlis gulic pirvelive shexedvit daipyari da adamiani romelic shenma pirvelma sityvam agagprtovana.

werili gamosachen adgilze davde, mere prtxilad gavage karebi da wamovedi, mteli qucha carieli damxvda, arc xalxi arc manqanebi, daaxloebit,11-12 saati megona, teleponi amovige jiboda, romelic gamortuli iyo, chavrte da gashterebuli davakvirdi saats, 5 saati iyo, uamravi danareki da shetyobineba momivida, teleponi isev gamovrte da piqrebit isev im saxlshi im adamianis gverdit davbrundi.

pexit mivuyvebodi gamis 5saatze ganatebul quchas, da mixaroda, ar vici ra mixaroda, miyvarda arvici ra an vin miyvarda, albat sicocxle arbat yvela, magram im ertis mimart mainc ragac gansakutrebuls vgrdznobdi, yvirili mindoda, mindoda cota davcliliyavi am emociisga, emociisgan romelmac sulmtlad gadamria. ucbat tavshi gamielva saxlshi rit unda wavide, mere agmovachine ro manqanit viyavi misuli, isev ukan mivbrundi, davjeqi manqanashi da grmad amovisuntqe, ramodenime wuti gaundzrevlad vijeqi, mere wavedi, imdenad viyavi piqrshi gartuli rom saxlis gza orjer shemeshala, uazrod mecineboda, guli ertianad mitrtolavda, mivxvdi rom chems cxovrebashi ragac moxda, is rac jer aqamde ar momxdara da arc mere moxdeboda, es ertaderti da ganumeorebeli iyo. rogorc iqna saxlamde mivagwie, chumad shevedi saxlshi ar mindoda chemi misvla gaegot, davweqi tumca ra damadzinebda, cas nateli sheepara ukve, mere mzec amovida. ise chamedzina verc mivxvdi ar vici romel saatze.

teleponis xmam gamagvidza, saxlis telepoi iyo, dzmakaci mirekavda, sul mtlad gagijebuli. vutxari male moval metqi da saertod agar mivedi tan teleponic gamortuli mqonda.

PS. gagrdzeleba xval iqneba. damikomentaret is rasac realurad piqrobt da sheaaset ise rogorc sworad migachniat.


Tags:

 
Interesting
positive votes: 37  |  negative votes: 0

Write comment:

baller (26)
RESPECT ...
#6, 06.10.2011 - 18:54
Tasu (31)
ამ ისტორიის შემქმნელი
#5, 06.10.2011 - 01:04
dzalian didi madloba
06.10.2011 - 01:08
Tasu (31)
რა საინტერესოა...
#4, 06.10.2011 - 01:02
ra ari saintereso
06.10.2011 - 01:02
Tasu (31)
მე ისევ არ მჯერა არ მჯერა იმის რომ ეს ისტორია შეულამაზებელია...
#3, 06.10.2011 - 00:55
am istoriashi, tundac erti winadadeba rom shevalamazo mgonia damaxinjdeba, sheidzleba 100% zustad ver gadmovce, mxolod da mxolod imitom rom ragac sityva damaviwyda an chemi qmedeba, sheidzleba kibeze chamosvlisas kedels davejaxe, magram ar maxsovs amitom ar miweria.
06.10.2011 - 00:57
gushin marto erti monakveti cavikitxe da ucbad gagikete eg komentari..axla yvela cavikitxe da shen tviton xar ragacnairi, albat kargi adamiani..
#2, 05.10.2011 - 16:06
dzalian didi madlobaaa
05.10.2011 - 17:00
silentswim (22)
rogorc yvela nawili dzalian magaria da saocrad mainteresebs gagrdzleba
#1, 05.10.2011 - 14:53
dzaaan didi madloba
05.10.2011 - 14:56
 

© 2018 Face.ge - all rights reserved.